O FIRMIE STRONY WWW ULOTKI i CD WIZUALIZACJE OPAKOWANIA CENNIK KONTAKT

 

  Projekt graficzny jest jednym z ważniejszych elementów projekcie opakowania. Składa się na niego: teksty (napisy), liternictwo, znaki, ilustracje i znak towarowy stosowany na opakowaniu.

Grafika opakowania musi nawiązywać do dwóch podstawowych
jej funkcji:
- Przekazywać informacje
- oddziaływanie emocjonalnego.


Grafikę opakowanie powinno się nie „czyta” lecz „widzieć” !!!

Dobry projekt graficzny jest narzędziem sprzedaży i środkiem reklamy. Grafika opakowania ma podkreślić najważniejsze cechy produktu i powinna posiadać oryginalny charakter, umożliwiający łatwą identyfikacje producenta i odróżnienie jego produktu od produktów innych firm.

 

 

.:: Nie istnieją żadne jednoznaczne zasady, które zapewnialiby osiągnięciu sukcesu. Każdy produkt i opakowanie wymaga indywidualnego podejścia. Kreowanie wizerunku marki jest jednym z bardziej znaczących obszarów marketingowej strategii, a opakowanie gra w tej sferze bardzo ważna rolę.

 
     
     
 

.:: Najistotniejszą informacją przekazywaną prze opakowanie jest nazwa towaru czy określenie rodzaju towaru. Tylko jedno czy dwa najbardziej istotne treści, powinna się wyróżniać na opakowaniu.

 
     
     
 

opakowanie jest
cichym  S P R Z E D A W C Ą

 
     
     
 

Niekiedy OPAKOWANIE było tak silnym bodźcem do zakupu, że jakość produktu, czy termin przydatności do spożycia produktu miały mniejszą wagę niż OPAKOWANIE.

Opakowanie nie istnieje samo dla siebie, lecz powinno być wkomponowane w całą strategie marketingową, gdyż zwiększa skuteczność poszczególnych jej elementów.

Często opakowanie jest uważane za PIĄTY element strategii marketingowej, lecz większość uznaje je za element strategii produktu.

 
     
Copyright (C)  [STUDIO3001]